Reklamácie

Reklamácia - viď reklamačné podmienky

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť pri prevzatí tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

Reklamačné podmienky

 

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho:
Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Pokiaľ ide o reklamácie, tak kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
b) poštou na adresu prevádzkovateľa - Kralická 5040/3, 796 01 Prostějov, Česká republika

Povinnosti predávajúceho v záležitosťou reklamácií:
Predávajúci rozhodne o reklamácii v súlade so zákonnými lehotami alebo skôr. Predávajúci upovedomí kupujúceho e​​-mailom a prípadne telefonicky.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať ao tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

záručné podmienky

a) Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba začína dňom prevzatia tovaru.

b) Ak je chyba odstrániteľná, bude chyba bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej vady bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Neodbornej montáže, zaobchádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iné porušenie technologickej disciplíny
- Poškodenie tovaru prírodnými živlami
- Poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii
- Opotrebovanie po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru

Odberateľ bezodkladne kontaktuje dodávateľa e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si tuto dopravu môže odberateľ zaistiť sám. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky dodávateľa tento o tom informuje odberateľa a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.
Ak odberateľ zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá je súčasťou dodávky, prípadne táto faktúra súčasťou dodávky nebude, bude okamžite kontaktovať dodávateľa, ktorý ju upraví podľa jeho požiadaviek (ak to zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na adresu odberateľa.
V prípade zahraničných odberateľov s platným DIČ bude nákup tovaru oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Dodatočné doplnenie, prípadne oprava DIČ odberateľa je možná len vtedy, ak neprekročí doba dodania od tejto požiadavky 30 dní a v tom prípade bude DPH vrátený bankovým prevodom na účet odberateľa. Zároveň bude odberateľovi účtovaný poplatok vo výške 2 € (bude odpočítaný z celkovej vrátenej sumy), ktorý bude použitý na uhradenie nákladov spojených s bankovým prevodom.

Doporučenie pri preberaní zásielok

Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:
Pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Keď je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nemusí byť zahájené.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies